Jdi na obsah Jdi na menu
 


Periodizace dějin

 

Periodizace

Třídobá periodizace pravěkých dějin
Holocén Historická doba
Doba železná
  Mladší doba bronzová  
  Střední doba bronzová
  Starší doba bronzová
Doba bronzová
    Eneolit (Doba měděná)    
  Neolit
Mezolit / Epipaleolit
Pleistocén     Mladý paleolit  
    Střední paleolit
    Starý paleolit
  Nejstarší paleolit
Doba kamenná

Podle materiálů, z nichž si lidé vyráběli nástroje, se pravěk (na základě Thomsenovy třídobé periodizace z roku 1836) obecně dělí takto (uvedená data jsou velmi přibližná a liší se pro různé oblasti světa i Evropy):

 • Doba kamenná (3 500 000 př. n. l. ‒ 2200 př. n. l. nebo později)
  • Starší doba kamenná, paleolit (3 500 000 př. n. l. ‒ 8000 př. n. l.)
  • Střední doba kamenná, mezolit (8000 př. n. l. ‒ místy 3000 př. n. l.)
  • Mladší doba kamenná, neolit (na Blízkém východě 9000 př. n. l., ve střední Evropě 5500 př. n. l. ‒ 4000 př. n. l. a déle)
  • Pozdní doba kamenná, eneolit, chalkolit či doba měděná (4000 př. n. l. ‒ na Blízkém východě 3500 př. n. l., ve střední Evropě 2200 př. n. l.)
 • Doba bronzová (2200 př. n. l. ‒ 750 př. n. l.)
  • Starší doba bronzová (2200 př. n. l. ‒ 1600 př. n. l.)
  • Střední doba bronzová (1600 př. n. l. ‒ 1250 př. n. l.)
  • Mladší doba bronzová (1250 př. n. l. ‒ 750 př. n. l.)
 • Doba železná (750 př. n. l. ‒ 0)
 • Doba římská ve Střední Evropě (0 ‒ 400 n. l.)
 • Doba stěhování národů (5. století n. l. ‒ 6. století n. l.)

[editovat]Jiné způsoby periodizace pravěku

Pohár s vytlačovanou ozdobou (Japonsko, 10 000 př. n. l.)

1.) podle způsobu získávání potravy:

2.) Podle technologie k výrobě nástrojů:

 • období přizpůsobení si přírodních výtvorů: klacků, kostí a kamenů.
 • období štípané industrie. Nejvhodnější surovinou byl pazourek.
 • období hlazené a vrtané industrie. Bylo to nejmladší a technologicky nejvyspělejší období.

3.) podle uspořádání společnosti:

[editovat]Přehledná tabulka

doba období nástroje ekonomika sídla společnosti náboženství
Doba kamenná Paleolit, Starší doba kamenná Nástroje z předmětů nalezených v přírodě – kyj, ostrý kámen, sekyraoštěp,jehlašídlo Lov a sběr Pohyblivý způsob života – jeskyně, chatrče z kůže, většinou při řekách a jezerech Skupiny sběračů a lovců (25–100 osob) Doklady víry vposmrtný život se objevují ve svrchnímpaleolitu jako rituálnípohřby a kult předků.
Mezolit, Střední doba kamenná Nástroje z předmětů nalezených v přírodě – luk ašípvršloďka Kmeny a skupiny
Neolit, Mladší doba kamenná Nástroje z předmětů nalezených v přírodě – dláto,motykapluhjařmosrp,ječmentkalcovský stav,keramika (hrnčířství) a zbraně Neolitická revoluce – přechod kzemědělství. Sběr, lov, rybaření adomestikace Statek, hospodářství Kmeny, v některých společnostech se ke konci období objevujínáčelníci
Doba bronzová Měděné a bronzové nástroje,hrnčířský kruh Zemědělství – pěstování dobytka, obdělávání půdy, řemesla, obchod
Doba železná Železné nástroje Vznik měst Vznik říší*
 • Větší organizované společnosti a písmo vznikají v rané době bronzové v Egyptě, v Mezopotámii, v Indii a v Číně, v pozdní době bronzové vznikají první říše.

[editovat]